Semakan Panggilan Temuduga UPU 2018/2019 Online

Semakan Panggilan Temuduga UPU 2018/2019 Online|BILAKAH tarikh semakan panggilan temuduga UPU tahun 2018? Perhatian buat calon yang permohonan UPU 2018 yang ada memohon kursus pengajian yang bertemuduga. Menerusi Portal Rasmi UPU, semakan panggilan temuduga UPU 2018 boleh dibuat secara online mulai 23 hingga 29 April 2018 untuk lepasan SPM. Manakala, bagi lepasan STPM pada 28 Mei hingga 1 Julai 2018.

Semakan Panggilan Temuduga UPU 2018/2019 Online

Semakan keputusan panggilan temuduga adalah untuk kursus bertemuduga, pendidikan dan bukan pendidikan meliputi lepasan SPM dan STPM/setaraf. Calon diingatkan sentiasa merujuk kepada Portal Rasmi UPU untuk mendapatkan tarikh sebenar.

Semakan Panggilan Temuduga UPU 2018/2019 Online

Berikut dikongsikan maklumat penting mengenai tarikh dan aplikasi semakan panggilan temuduga UPU sesi 2018/2019:

Tarikh Semakan Panggilan Temuduga UPU

◾Lepasan SPM: 23 hingga 29 April 2018
◾Lepasan STPM: 28 Mei hingga 1 Julai 
     2018

Aplikasi Semakan Panggilan Temuduga UPU

A) Calon Lepasan SPM/Setaraf

Tarikh Semakan: 23 - 29 April 2018

◾Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
      - *Akan dikemaskini
◾UiTM - *Akan dikemaskini
◾Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
     (UPNM) - *Akan dikemaskini
◾Universiti Utara Malaysia (UUM) - *Akan
     dikemaskini
◾Universiti Teknologi Malaysia (UTM) -
     *Akan dikemaskini
◾Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) -
    *Akan dikemaskini
◾Politeknik Malaysia - *Akan dikemaskini

B) Calon Lepasan STPM/Setaraf

Tarikh Semakan: 28 Mei - 1 Julai 2018

*Tarikh semakan keputusan UPU 2018
  Online boleh dirujuk di SINI.

Tarikh Penting Semakan Keputusan UPU 2018

Berikut dikongsikan tarikh penting semakan keputusan UPU 2018:

◾5 Februari 2018 - Permohonan UPU 
    Online dan jualan unik ID UPU BSN 
    DIBUKA

◾9 April 2018 - Jualan unik ID BSN 
    DITUTUP

◾10 April 2018 - Permohonan UPU
    Online DITUTUP

◾21 -27 Mei 2018 - Hebahan Keputusan 
    Permohonan Lepasan SPM/ Setaraf ke 
    UA/ Politeknik Premier

◾21 - 27 Mei 2018 - Permohonan 
     UPUOnline Rayuan DIBUKA bagi 
     Lepasan SPM/ Setaraf 2018

◾28 Mei - 3 Jun 2018 - Permohonan 
     UPUOnline Rayuan DITUTUP bagi 
     Lepasan SPM/ Setaraf 2018

◾28 Mei - 1 Julai 2018 - Semakan 
     Panggilan Temuduga (Pendidikan) 
     bagi Lepasan STPM/ Setaraf

◾7 - 13 Mei 2018 - Semakan Panggilan 
     Temuduga (Bukan Pendidikan) Ujian 
     MEdSI bagi Lepasan STPM/ Setaraf

◾11 - 17 Jun 2018 - Hebahan Keputusan 
     Rayuan Permohonan UPU bagi 
     Lepasan SPM/Setaraf 2018

◾30 Julai - 5 Ogos 2018 - Hebahan 
     Keputusan Permohonan UPU bagi 
     Lepasan STPM/ Setaraf 2018

◾30 Julai - 5 Ogos 2018 - Permohonan 
     UPUOnline Rayuan DIBUKA bagi 
     Lepasan STPM/ Setaraf 2018

◾6 - 12 Ogos 2018 - Permohonan 
     UPUOnline Rayuan DITUTUP bagi 
     Lepasan SPM/ Setaraf 2018

*Tarikh adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa

Selamat membuat semakan panggilan temuduga UPU 2018 untuk semua calon!

No comments

Powered by Blogger.