Contoh Jawapan Tugasan Geografi PT3 2018 Folio

Contoh Jawapan Tugasan Geografi PT3 2018 Folio|APAKAH tajuk kerja kursus Geografi PT3 tahun 2018? Panduan buat pelajar Tingkatan 3 tahun 2018 yang perlu menyiapkan tugasan Kerja Kursus Geografi PT3 (Pelbagai Instrumen). Menerusi Jadual Peperiksaan PT3 2018, calon PT3 tahun 2018 diberikan tugasan Kerja Kursus Geografi PT3 berdasarkan tajuk  yang akan diumumkan kelak. Tugasan ini bakal bermula dari 8 Julai hingga 27 Julai 2018. Berikut dikongsikan contoh jawapan tugasan Geografi PT3 tahun 2018 buat panduan pelajar.

Contoh Jawapan Tugasan Geografi PT3 2018 Folio

Sebelum ini, calon PT3 baru sahaja menyiapkan tugasan kerja kursus Sejarah PT3 yang berjudul 'Kajian Masyarakat di Tempat Tinggal Anda'. Instrumen Pelbagai adalah merupakan salah satu pentaksiran yang terdapat dalam peperiksaan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3).

Contoh Jawapan Tugasan Geografi PT3 2018 Folio

Berikut dikongsikan maklumat penting yang memaparkan contoh jawapan kerja kursus Geografi PT3 tahun 2018 beserta format tugasan:

Tajuk Tugasan Geografi PT3

2018: *Akan dikemaskini
2017: Kajian Peta
2016: Kajian Kes Tentang Pengangkutan

*Tajuk akan dikemaskini setelah soalan
  tugasan Geografi PT3 diumumkan

Senarai Kandungan

BIL.     ISI KANDUNGAN     MUKA SURAT

1.    Penghargaan                                1
2.    Pendahuluan/Pengenalan         2
3.    Objektif Kajian                            3
4.    Kawasan Kajian                          4
5.    Kaedah Kajian                             5
6.    Dapatan Kajian                           6
7.    Rumusan                                      7
8.    Lampiran                                     8
9.    Rujukan                                        9

Info:
*Contoh Jawapan Kerja Kursus Geografi PT3 2018 akan dikemaskini dari semasa ke semasa

Semoga perkongsian Contoh Jawapan Kerja Kursus Geografi PT3 tahun 2018 ini dijadikan panduan buat calon PT3!

No comments

Powered by Blogger.