Tema Hari Guru 2023 Definisi Dan Huraian (Tarikh)Tema Hari Guru 2023 Definisi Dan Huraian (Tarikh)|APAKAH tema sambutan Hari Guru bagi tahun 2023? Sambutan Hari Guru tahun 2023 adalah edisi ke-51 peringkat kebangsaan. Pada tahun lepas, tema sambutan Hari Guru adalah 'Guru Pemacu Transformasi Pendidikan'. Untuk makluman anda, tema sambutan Hari Guru tahun 2023 akan dimaklumkan selepas diumumkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Berikut dikongsikan maklumat Tarikh Sambutan Hari Guru 2023 Malaysia termasuk huraian dan definisi buat panduan anda.

Tema Hari Guru 2018 Guru Pemacu Transformasi Pendidikan

Sedia maklum, setiap tanggal 16 Mei sebagai pelajar kita akan mengingati segala jasa dan pengorbanan mereka mendidik kita sehingga berjaya. Pelancaran Hari Guru 2023 (edisi ke-52) peringkat kebangsaan akan diadakan pada *Akan dikemaskini.

Tema Hari Guru 2023 Definisi Dan Huraian (Tarikh)

Berikut dikongsikan maklumat berkaitan tema, tarikh pelancaran, huraian dan maksud Hari Guru 2023 yang akan dikemaskini dari semasa ke semasa:

Tarikh Sambutan Hari Guru 2023 Malaysia

◾ Tema Hari Guru 2023: *Akan dikemaskini
◾ Tarikh Pelancaran: *Akan dikemaskini

Huraian Tema Hari Guru 2023

Berikut adalah huraian dan definisi Tema Hari Guru 2023 di Malaysia:

TAHUN 2023

*Akan dikemaskini

DEFINISI

1. GURU: Guru merupakan individu penting serta berperanan sebagai pendidik yang mendorong, membimbing dan membentuk kemenjadian murid.

2. PEMACU: Penggerak yang menggerakkan sesuatu usaha dengan lebih cepat dan berkesan dalam memastikan kejayaan dan pencapaian sasaran.

3. TRANSFORMASI: Membawa maksud melakukan perubahan terhadap sifat, tingkah laku, pengetahuan, pandangan dan sebagainya kepada sesuatu yang lebih baik dan sempurna.

4. PENDIDIKAN: Bermaksud perihal mendidik yang merujuk kepada proses atau aktiviti untuk membentuk manusia secara menyeluruh dan seimbang.

B. HURAIAN

1. Tema Hari Guru ini dicadangkan untuk menunjukkan bahawa dalam menjayakan transformasi pendidikan negara dan menyahut cabaran Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025, guru ialah agen penting dalam merealisasi  transformasi melalui peringkat akar umbi pendidikan. Pada peringkat Gelombang 2 PPPM (2016-2020), guru perlu memainkan peranan sebagai pemacu dalam memastikan transformasi negara dapat dicapai dengan lebih cepat dan berkesan. Guru berperanan menterjemahkan semua dasar dan aspirasi negara melalui pendidikan.

2. Guru perlu menanamkan keinginan dan hasrat yang tinggi bagi memastikan setiap murid mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional seperti yang dirangka dalam PPPM 2013-2025. Dalam usaha menuju matlamat Transformasi Nasional 2050 (TN50), guru memainkan peranan yang penting dalam mendidik modal insan yang bakal menerajui negara ke arah menjadi negara maju yang sejahtera, berinovasi dan berdaya saing dalam pelbagai bidang di peringkat global.

3. Dalam konteks Malaysia, transformasi pendidikan mestilah bertunjangkan kepada hasrat melahirkan warga glokal iaitu warga yang berakar nasional dan berakal internasional. Justeru itu, guru perlu sentiasa bersedia untuk berubah, melaksanakan tugas daripada cara biasa kepada yang luar biasa, berdaya tahan, futuristik dan berfikiran aras tinggi serta world class thinking.

Senarai Tema Sambutan Hari Guru Di Malaysia

Berikut adalah senarai tema Hari Guru dari tahun 2013 hingga sekarang:

2023: -
2022: *Akan dikemaskini
2021: -
2020: -
2019:
2018 : Guru Pemacu Transformasi Pendidikan
2017 : Guru Pembina Negara Bangsa
2016 : Guru Pembina Negara Bangsa
2015 : Guru : Membina Ilmu Menyempurnakan Akhlak
2014 : Guru : Pencetus Kreativiti, Penjana Inovasi
2013 : Guru Malaysia : 1Aspirasi 1Agenda

Semoga perkongsian Tema Hari Guru tahun 2023 ini dijadikan rujukan buat anda! Selamat menyambut Hari Guru Tahun 2023!

No comments

Powered by Blogger.