Contoh Jawapan Kerja Kursus Sejarah PT3 2020Contoh Jawapan Kerja Kursus Sejarah PT3 2020|ANDA calon menduduki peperiksaan PT3 tahun 2020? Menerusi Jadual Peperiksaan PT3 2020, pelajar Tingkatan 3 perlu menyiapkan tugasan kerja kursus Sejarah mulai 2 Mei hingga 25 Mei 2018. Tajuk kerja kursus Sejarah PT3 2019 adalah 'Masyarakat Di Kawasan Tempat Tinggal Anda'. Berikut dikongsikan contoh jawapan kerja kursus Sejarah PT3 2020 buat panduan anda.

Contoh Jawapan Kerja Kursus Sejarah PT3 2018

Untuk menyiapkan kerja kursus ini, calon disarankan mencari maklumat dan informasi mengenai tajuk kerja kursus ini secara individu mahupun berkumpulan. Diingatkan hasil kerja tugasan hendaklah dibuat secara individu.

Contoh Jawapan Kerja Kursus Sejarah PT3 2020

Berikut dikongsikan panduan atau contoh jawapan kerja kursus Sejarah PT3 2020:


Tajuk Tugasan Sejarah PT3 2020

◾Anda dikehendaki untuk membuat kajian tentang masyarakat di kawasan tempat tinggal anda.

◾Hasilkan satu laporan tentang masyarakat setempat yang panjangnya tidak kurang daripada 300 patah perkataan.

◾Tugasan anda hendaklah mengandungi aspek berikut:

a) Tajuk Kajian
b) Nama Penulis
c) Isi Kandungan
i. Latar belakang tempat kajian
ii. Pembentukan dan perkembangan
    masyarakat setempat
iii. Kegiatan sosioekonomi masyarakat
      setempat
iv. Menilai semangat perpaduan dalam
     kalangan masyarakat setempat
v. Dengan merujuk kepada tempat tinggal
    anda, ulaskan penyataan berikut:
" tinggallah dengan baik antara satu dengan lain kerana negeri ini adalah berlainan dengan mana-mana negeri yang ada di dunia ini"
d) Rumusan
e) Sumber Rujukan
f) Membentangkan Laporan Hasil Kajian

Tajuk Kajian

MASYARAKAT DI KAWASAN TAMAN SELASIH, KULIM, KEDAH

Ditulis oleh:                            
Tingkatan:                          
No. Kad Pengenalan:                          
Angka Giliran:                             


Jadual Kerja/Senarai Semak

Bil    Perkara         Halaman   Tarikh   Tanda-
                                                                    tangan

1.1   Tajuk Kajian
1.2   Jadual Kerja
1.3   Objektif Kajian
1.4   Kaedah Kajian
2.1   Mengumpul Maklumat
3.1   Latar Belakang
        Tempat Kajian
3.2   Pembentukan dan
        Perkembangan
        Masyarakat Setempat
3.3   Kegiatan Sosioekonomi
        Masyarakat Setempat
3.4   Menilai Semangat
        Perpaduan Dalam
        Kalangan Masyarakat
        Setempat
3.5   Ulaskan Penyataan
3.6   Rumusan
3.7   Rujukan

Info:
Contoh jawapan Kerja Kursus Sejarah PT3 2020 akan dikemaskini dari semasa ke semasa

Semoga perkongsian Contoh Jawapan Kerja Kursus Sejarah PT3 2020 ini dijadikan panduan buat semua calon PT3!

No comments

Powered by Blogger.