Kerja Kursus Sejarah PT3 2022 Tajuk dan Contoh JawapanKerja Kursus Sejarah PT3 2022 Tajuk dan Contoh Jawapan|APAKAH tajuk atau tema kerja kursus Sejarah PT3 bagi tahun 2022? Untuk makluman anda, pelajar Tingkatan 3 tahun 2022 akan diberikan satu tugas Kerja Kursus Sejarah PT3 berjudul '*Akan dikemaskini'. Tugasan Kerja Kursus Sejarah PT3 bermula dari 2 hingga 25 Mei 2018. Berikut dikongsikan tajuk dan contoh jawapan Kerja Kursus Sejarah PT3 tahun 2022 buat panduan anda.

Artikel berkaitan:

👉 Contoh Jawapan Kerja Kursus Sejarah PT3

Kerja Kursus Sejarah PT3 2018 Tajuk dan Contoh Jawapan

Pelbagai instrumen adalah merupakan salah satu pentaksiran yang terdapat dalam peperiksaan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3).

Kerja Kursus Sejarah PT3 2022 Tajuk dan Contoh Jawapan

Berikut dikongsikan maklumat penting yang memaparkan tugasan dan contoh jawapan kerja kursus Sejarah PT3 tahun 2022:

Tajuk Tugasan Kerja Kursus Sejarah PT3 2022

2022: -
2019: -
2018: Masyarakat Di Kawasan Tempat
           Tinggal Anda
2017: Satu Peristiwa Bersejarah di Tempat
           Tinggal Anda
2016: Bangunan Bersejarah

Tugasan Kerja Kursus Sejarah PT3 2021

◾Anda dikehendaki untuk membuat kajian tentang masyarakat di kawasan tempat tinggal anda.

◾Hasilkan satu laporan tentang masyarakat setempat yang panjangnya tidak kurang daripada 300 patah perkataan.

◾Tugasan anda hendaklah mengandungi aspek berikut:

a) Tajuk Kajian
b) Nama Penulis
c) Isi Kandungan
i. Latar belakang tempat kajian
ii. Pembentukan dan perkembangan
    masyarakat setempat
iii. Kegiatan sosioekonomi masyarakat
      setempat
iv. Menilai semangat perpaduan dalam
     kalangan masyarakat setempat
v. Dengan merujuk kepada tempat tinggal
    anda, ulaskan penyataan berikut:
" tinggallah dengan baik antara satu dengan lain kerana negeri ini adalah berlainan dengan mana-mana negeri yang ada di dunia ini"
d) Rumusan
e) Sumber Rujukan
f) Membentangkan Laporan Hasil Kajian

Panduan Kerja Kursus Sejarah PT3

Hasil laporan yang terbaik mestilah menepati kehendak tugasan yang diberikan dan merangkumi perkara seperti berikut:

1. Tajuk Kajian
2. Nama Penulis
3. Penghargaan
4. Isi Kandungan
5. Objektif Kajian
6. Kaedah Kajian
7. Hasil Kajian
8. Rumusan
9. Lampiran dan Sumber Rujukan

Artikel berkaitan:

👉 Contoh Kerangka Kasar Sejarah PT3
👉 Contoh Kaedah Kajian Sejarah PT3
👉 Contoh Objektif Kajian Sejarah PT3
👉 Contoh Pengenalan Sejarah PT3

Semoga perkongsian Kerja Kursus Sejarah PT3 2022 Tajuk dan Contoh Jawapan ini dijadikan rujukan buat semua calon PT3!

No comments

Powered by Blogger.