Contoh Jawapan Tugasan Geografi PT3 2021 FolioContoh Jawapan Tugasan Geografi PT3 2021 Folio|APAKAH tajuk kerja kursus Geografi PT3 tahun 2021? Panduan buat pelajar Tingkatan 3 yang perlu menyiapkan tugasan Kerja Kursus Geografi PT3 (Pelbagai Instrumen) tahun 2021. Menerusi Jadual Peperiksaan PT3 2021, calon PT3 tahun 2021 diberikan satu tugasan Kerja Kursus Geografi PT3 berjudul 'Kajian Guna Tanah di Kawasan Kajian Anda'. Berikut dikongsikan Contoh Jawapan Kerja Kursus Geografi PT3 2021 buat panduan pelajar.

Contoh Jawapan Tugasan Geografi PT3 2018 Folio

Sebelum ini, calon PT3 baru sahaja menyiapkan tugasan kerja kursus Sejarah PT3 yang berjudul 'Kajian Masyarakat di Tempat Tinggal Anda'. Instrumen Pelbagai adalah merupakan salah satu pentaksiran yang terdapat dalam peperiksaan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3).

Contoh Jawapan Tugasan Geografi PT3 2021 Folio

Berikut dikongsikan maklumat penting yang memaparkan contoh jawapan kerja kursus Geografi PT3 tahun 2021 beserta format tugasan:

Tajuk Kerja Kursus Geografi PT3 Tahun 2021

2021: -
2018: Kajian Guna Tanah di Kawasan
           Tempat Tinggal atau Sekolah
2017: Kajian Peta
2016: Kajian Kes Tentang Pengangkutan

Senarai Kandungan

BIL.     ISI KANDUNGAN     MUKA SURAT

1.    Penghargaan                                1
2.    Pendahuluan/Pengenalan         2
3.    Objektif Kajian                            3
4.    Kawasan Kajian                          4
5.    Kaedah Kajian                             5
6.    Dapatan Kajian                           6
7.    Rumusan                                      7
8.    Lampiran                                     8
9.    Rujukan                                        9

Contoh Jawapan Kerja Kursus Geografi PT3 2021

TAJUK KAJIAN/ BUTIRAN PENULIS

       KAJIAN GUNA TANAH DI KAWASAN
                       __________________

Ditulis oleh: ______________
Tingkatan: _____________
No. Kad Pengenalan: _____________
Angka Giliran: _________________


Jadual Kerja / Senarai Semak
KLIK πŸ‘‰ Contoh Jadual Kerja Geografi PT3

Objektif Kajian
KLIK πŸ‘‰ Contoh Objektif Kajian Geografi PT3

Kaedah Kajian
KLIK πŸ‘‰ Contoh Kaedah Kajian Geografi PT3

Dapatan Kajian
πŸ‘‰ Faktor Yang Mempengaruhi Guna Tanah
πŸ‘‰ Kesan Guna Tanah Terhadap Alam Sekitar
πŸ‘‰ Cadangan Usaha Mengatasi Kesan Guna Tanah

Rumusan
KLIK πŸ‘‰ Contoh Rumusan Geografi PT3 Kajian Guna Tanah

Info Penting:
*Contoh Jawapan Kerja Kursus Geografi PT3 2021 akan dikemaskini dari semasa ke semasa

Maklumat Lanjut

Untuk dapatkan panduan dan rujukan tugasan Geografi PT3, sila rujuk artikel dibawah:

πŸ‘‰ Contoh Kerangka Kasar Geografi PT3
πŸ‘‰ Contoh Jadual Kerja Geografi PT3
πŸ‘‰ Contoh Objektif Kajian Geografi PT3
πŸ‘‰ Contoh Kaedah Kajian Geografi PT3
πŸ‘‰ Cara Melukis Peta Lakar Geografi PT3
πŸ‘‰ Jenis Guna Tanah Geografi PT3
πŸ‘‰ Faktor Yang Mempengaruhi Guna Tanah
πŸ‘‰ Kesan Guna Tanah Terhadap Alam Sekitar
πŸ‘‰ Contoh Rumusan Geografi PT3

Semoga perkongsian Contoh Jawapan Kerja Kursus Geografi PT3 tahun 2021 ini dapat membantu pelajar menyiapkan laporan yang terbaik!

No comments

Powered by Blogger.