Contoh Kaedah Kajian Tugasan Sejarah PT3 2020Contoh Kaedah Kajian Tugasan Sejarah PT3 2020|PANDUAN buat anda calon Tingkatan 3 (PT3) yang bakal menduduki peperiksaan PT3 tahun 2020. Sedia maklum, tajuk atau tema Kerja Kursus Sejarah PT3 2019 adalah kajian tentang 'Masyarakat Di Kawasan Tempat Tinggal Anda'. Berikut dikongsikan contoh kaedah kajian Kerja Kursus Sejarah PT3 2020 buat panduan pelajar.

Artikel Berkaitan:
👉 Contoh Jawapan Kerja Kursus Sejarah PT3 2020

Contoh Kaedah Kajian Tugasan Sejarah PT3 2018

Kaedah kajian merupakan satu usaha yang dilakukan secara individu atau berkumpulan bagi menyelesaikan sesuatu kajian.

Contoh Kaedah Kajian Tugasan Sejarah PT3 2020

Berikut dikongsikan Contoh Kaedah Kajian Kerja Kursus Sejarah PT3 2020 buat rujukan anda:

Kaedah Kajian Tugasan Sejarah PT3 2020

Untuk melakukan kajian ini, saya telah menggunakan beberapa kaedah kajian seperti berikut:

1. Kaedah Pemerhatian

Saya telah menjalankan pemerhatian dan juga tinjauan bagi mengenalpasti dan mengetahui kemudahan prasarana kawasan, pekerjaan dan taburan penduduk.

2. Penyelidikan

Saya bersama rakan sekolah turut mengunjungi ke perpustakaan bagi menjalankan penyelidikan sumber seperti buku ilmiah, majalah, akhbar dan sebagainya.

3. Temubual

Selain kaedah pemerhatian dan penyelidikan, saya juga menggunakan kaedah temubual dalam menyiapkan kerja kursus ini. Disini, saya melakukan soal temubual dengan orang sumber di tempat tinggal saya.

4. Internet

Dengan kemajuan teknologi maklumat masa kini, saya menggunakan platform internet sebagai sumber mencari maklumat mengenai kajian yang dijalankan. Saya turut memuat turun bahan berkaitan kajian untuk dijadikan rujukan tambahan.

Info Penting:
*Contoh penulisan yang dikongsikan ini hanya sebagai contoh sahaja

Artikel berkaitan:
👉 Contoh Kerangka Kasar Sejarah PT3
👉 Contoh Objektif Kajian Sejarah PT3
👉 Contoh Pengenalan Sejarah PT3

Semoga perkongsian Contoh Kaedah Kajian Tugasan Sejarah PT3 2020 ini dijadikan rujukan buat calon PT3!

No comments

Powered by Blogger.