Contoh Kerangka Kasar Tugasan Sejarah PT3 2021 (Kajian Masyarakat)Contoh Kerangka Kasar Tugasan Sejarah PT3 2021 (Kajian Masyarakat)|PANDUAN buat calon Tingkatan 3 yang sedang menyiapkan kerja kursus atau tugasan Sejarah PT3 tahun 2021. Sedia maklum, calon PT3 tahun 2021 diberikan satu tugasan Sejarah PT3 yang bertajuk 'Masyarakat Di Kawasan Tempat Tinggal Anda'. Berikut dikongsikan contoh kerangka kasar tugasan Sejarah PT3 2021 buat panduan pelajar.

Contoh Kerangka Kasar Tugasan Sejarah PT3 2018 (Kajian Masyarakat)

Untuk makluman anda, kerangka kasar akan dibuat selepas menjalankan proses awal tugasan iaitu mengumpul maklumat berdasarkan dari pelbagai sumber rujukan. Tujuan membuat kerangka kasar adalah dapat memudahkan calon menulis atau mengolah sesuatu tugasan.

Contoh Kerangka Kasar Tugasan Sejarah PT3 2021 (Kajian Masyarakat)

Berikut dikongsikan maklumat berkaitan contoh kerangka kasar tugasan/ kerja kursus Sejarah PT3 2021 yang akan dikemaskini dari semasa ke semasa:

a) Tajuk kajian
b) Nama penulis
c) Isi kandungan
i. Latar belakang tempat kajian
ii. Pembentukan dan perkembangan
    masyarakat setempat
iii. Kegiatan sosioekonomi masyarakat
      setempat
iv. Menilai semangat perpaduan dalam
     kalangan masyarakat setempat
v. Dengan merujuk kepada tempat tinggal
    anda, ulaskan penyataan berikut:
" tinggallah dengan baik antara satu dengan lain kerana negeri ini adalah berlainan dengan mana-mana negeri yang ada di dunia ini"
d) Rumusan
e) Sumber rujukan

Kerangka Kasar Tugasan Sejarah PT3

BIL.      TUGASAN               BUTIRAN

1.   Pengenalan             ◾Memperkenalkan
                                              kawasan tempat
                                              tinggal kajian

2.   Pembentukan dan ◾Asal-Usul Tempat
      Perkembangan       ◾Pengasas/tarikh
      Masyarakat                  dibuka
      Setempat                  ◾Populasi
                                              penduduk

3. Kegiatan                    ◾Pekerjaan                      Sosioekonomi               penduduk
    Masyarakat
    Setempat

4. Menilai Semangat    ◾Cabaran
    Perpaduan Dalam         mengekalkan
    Kalangan                         perpaduan
    Masyarakat Setempat ◾Cadangan
                                                  mengekalkan
                                                  perpaduan

5. Ulaskan Penyataan  ◾Buat pemerhatian
    Tokoh                               dan penilaian di
                                              kawasan tempat
                                              tinggal

6. Rumusan                   ◾Pengetahuan
                                         ◾Nilai
                                         ◾Harapan

7. Rujukan                     ◾Senaraikan bahan
                                             rujukan

Artikel berkaitan:
👉 Contoh Pengenalan Sejarah PT3
👉 Contoh Kaedah Kajian Sejarah PT3
👉 Contoh Objektif Kajian Sejarah PT3
👉 Contoh Rumusan Sejarah PT3

Semoga perkongsian Contoh Kerangka Kasar Tugasan Sejarah PT3 2021 ini dijadikan panduan dan rujukan buat semua calon PT3!

No comments

Powered by Blogger.