Contoh Kerangka Kasar Kerja Kursus Geografi PT3 2020Contoh Kerangka Kasar Kerja Kursus Geografi PT3 2020|PANDUAN buat calon Tingkatan 3 yang sedang menyiapkan kerja kursus atau tugasan Geografi PT3 tahun 2020. Untuk makluman anda, calon PT3 tahun 2019 diberikan satu tugasan Geografi PT3 yang bertajuk 'Kajian Guna Tanah di Kawasan Tempat Tinggal atau Sekolah' mulai 8 Julai hingga 27 Julai 2018. Berikut dikongsikan contoh kerangka kasar kerja kursus Geografi PT3 2020 buat panduan pelajar.


Kerangka kasar akan dibuat selepas menjalankan proses awal tugasan iaitu mengumpul maklumat berdasarkan dari pelbagai sumber rujukan. Hasil tugasan kerja kursus Geografi PT3 hendaklah dibuat secara individu dan tanpa unsur ciplak.

Contoh Kerangka Kasar Kerja Kursus Geografi PT3 2020

Berikut dikongsikan contoh kerangka kasar kerja kursus Geografi PT3 2020 yang akan dikemaskini dari semasa ke semasa:

Kerangka Kasar Tugasan Geografi PT3

BIL.      TUGASAN                  BUTIRAN

1.  Pengenalan           ◾Memperkenalkan
                                        kawasan tempat
                                        tinggal kajian
2.  Objektif Kajian     ◾Menyatakan 
                                       objektif kajian yang
                                        dijalankan
3.  Kaedah Kajian      ◾Menyatakan kaedah
                                        kajian yang
                                        digunakan
4.  Rumusan               ◾Pengetahuan
                                      ◾Nilai
                                      ◾Harapan
5.  Borang Soal Selidik  ◾Menyediakan
                                             borang soal
                                             selidik/temuramah
6. Rujukan                  ◾Senaraikan bahan
                                        rujukan

Info Penting:
*Contoh kerangka kasar akan dikemaskini dari semasa ke semasa

Maklumat Lanjut

Untuk dapatkan panduan tugasan Geografi PT3 2020, sila rujuk artikel dibawah:

👉 Contoh Jawapan Tugasan Geografi PT3
👉 Contoh Jadual Kerja Geografi PT3
👉 Contoh Objektif Kajian Geografi PT3
👉 Contoh Kaedah Kajian Geografi PT3

Semoga perkongsian Contoh Kerangka Kasar Kerja Kursus Geografi PT3 2020 ini dijadikan panduan buat semua calon PT3!

No comments

Powered by Blogger.