Contoh Surat Pengesahan Majikan dan JawatanContoh Surat Pengesahan Majikan dan Jawatan|PANDUAN buat pekerja yang ingin membuat surat pengesahan majikan dan jawatan. Bagaimana cara menulis surat pengesahan majikan? Pengesahan jawatan biasanya dalam tempoh sebulan hingga 6 bulan atau lebih lama bergantung pada tahap prestasi pekerja. Berikut dikongsikan contoh surat pengesahan majikan dan jawatan yang mudah buat panduan anda.

Contoh Surat Pengesahan Majikan dan Jawatan

Pengesahan majikan bermakna pengesahan terhadap seseorang pekerja yang bekerja di sesebuah syarikat. Surat tersebut memaparkan maklumat seperti pekerja, jumlah gaji, jawatan dan tempoh perkhidmatan.

Contoh Surat Pengesahan Majikan dan Jawatan

Berikut dikongsikan contoh surat pengesahan majikan dan jawatan yang mudah:

Contoh 1: Surat Pengesahan Jawatan

PENGURUS
XXX SDN BHD,
96000 KULIM,
KEDAH DARUL AMAN

Tuan,

PER: PENGESAHAN JABATAN PENGURUS
Nama: Ali bin Abdullah
No. K/P: xxxxxx-xx-xxxx

Adalah diperakui dan disahkan bahawa penama di atas adalah kakitangan kami yang berjawatan sebagai Eksekutif. Kami ini mengesahkan dengan butiran seperti berikut:

I. Telah berkhidmat selama 5 tahun
II. Taraf jawatan TETAP
III. Gaji: RM xxx
      Elaun Tetap: RM xxx

MAJIKAN
Nama:
Jawatan:
Tarikh

Contoh 2: Surat Pengesahan Jawatan

Ruj Tuan:
Ruj Kami:
Tarikh:

Setiausaha
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
Malaysia
Pusat Pentadbiran Kerajaan
Persekutuan
62520 PUTRAJAYA

Tuan,

PER: SURAT PENGESAHAN JAWATAN

Dengan ini disahkan bahawa penama dibawah merupakan pegawai kami:

Berikut adalah butir-butir perkhidmatan beliau:

1. Nama:
2. No. K/P:
3. No. Pekerja:
4. Tarikh Mula Berkhidmat:
5. Tarikh Meletak Jawatan:
6. Jawatan
7. Status Jawatan:
8. Gaji Pokok

Sekian, terima kasih.

Yang Benar,
(NAMA PEGAWAI)
Nama dan cop syarikat

Semoga perkongsian Contoh Surat Pengesahan Majikan dan Jawatan ini dijadikan panduan buat anda semua!

No comments

Powered by Blogger.