Senarai Pelepasan Cukai Pendapatan Individu 2019 Untuk e-Filing 2020Senarai Pelepasan Cukai Pendapatan Individu 2019 Untuk e-Filing 2020|PANDUAN buat anda yang ingin ketahui senarai pelepasan cukai pendapatan LHDN 2019 untuk e-filing 2020. Untuk makluman anda, LHDNM telah mengeluarkan 21 senarai pelepasan cukai pendapatan LHDN 2018 untuk e-filing 2019. Berikut dikongsikan senarai pelepasan cukai pendapatan LHDN 2019 untuk e-filing 2020 buat rujukan anda.

Senarai Pelepasan Cukai Pendapatan Individu 2018 Untuk e-Filing 2019

Sedia maklum, sekiranya pendapatan anda melebihi RM 34,000 setahun, maka anda wajib membuat pendaftaran cukai pendapatan di mana-mana cawangan LHDN di seluruh Malaysia.

Senarai Pelepasan Cukai Pendapatan Individu 2019 Untuk e-Filing 2020

Berikut dikongsikan maklumat berkaitan 21 senarai pelepasan cukai pendapatan LHDN 2019 untuk e-filing 2020:

Senarai Pelepasan Cukai Pendapatan Individu Pemastautin 2019

Jenis Potongan Individu       Jumlah (RM)

Individu dan saudara                      9,000
tanggungan

Perbelanjaan rawatan
perubatan, keperluan khas            5,000
dan penjaga untuk ibu bapa       (Terhad)
(Keadaan kesihatan disahkan
oleh pengamal perubatan)

ATAU         
Ibu dan Bapa                                     ATAU
Terhad 1,500 bagi hanya        3,000 (Terhad)
seorang ibu
Terhad 1,500 bagi hanya
seorang bapa

Peralatan sokongan asas
(untuk kegunaan individu              6,000
kurang upaya, suami / isteri,       (Terhad)
anak atau ibu bapa yang
kurang upaya)

Individu kurang upaya                     6,000

Yuran pengajian (Sendiri) :
(i) Peringkat selain sarjana
dan doktor falsafah - bidang           7,000
undang-undang, perakaunan,      (Terhad)
kewangan Islam, teknikal,
vokasional, industri, saintifik
atau teknologi;
(ii) Peringkat sarjana dan
doktor falsafah - sebarang
bidang atau kursus pengajian

Perbelanjaan perubatan bagi         6,000
penyakit serius (Diri sendiri        (Terhad)
atau suami / isteri atau
anak-anak)

Pemeriksaan perubatan                   6,000
penuh (Diri sendiri, suami           (Terhad)
/ isteri atau anak). (Terhad 500)

Gaya hidup - Perbelanjaan
untuk kegunaan / manfaat
diri sendiri, suami / isteri
atau anak bagi:
(i) Pembelian buku, jurnal,               2,500
majalah, surat khabar bercetak    (Terhad)
dan lain-lain penerbitan
seumpamanya (Bukan bahan
bacaan terlarang);
(ii) Pembelian komputer peribadi,
telefon pintar atau tablet
(Bukan untuk kegunaan
perniagaan);
(iii) Pembelian peralatan sukan
utuk aktiviti sukan mengikut
Akta Pembangunan Sukan 1997
(tidak terpakai bagi jenis basikal
bermotor) dan bayaran keahlian gimnasium; dan
(iv) Bayaran bil bulanan untuk
langganan internet (Atas nama
sendiri)

Pembelian peralatan penyusuan
ibu untuk kegunaan sendiri
bagi anak berumur 2 tahun             1,000
dan kebawah (Potongan               (Terhad)
dibenarkan sekali setiap
DUA (2) tahun taksiran)

Yuran penghantaran anak
berumur 6 tahun dan ke                 1,000
bawah ke taman asuhan               (Terhad)
kanak-kanak / tadika yang
berdaftar

Tabungan bersih dalam Skim
Simpanan Pendidikan
Nasional (SSPN) (Jumlah                 6,000
simpanan dalam tahun 2018       (Terhad)
TOLAK jumlah pengeluaran
dalam tahun 2018)

Suami / Isteri / Bayaran           4,000 (Terhad)
alimoni kepada bekas isteri

Suami / Isteri kurang upaya             3,500

Anak yang belum berkahwin          2,000
dan berumur di bawah 18 tahun

Anak yang belum berkahwin
dan berumur 18 tahun dan
ke atas dan menerim                        2,000
pendidikan sepenuh masa
(peringkat A-Level, sijil,
matrikulasi, persediaan atau
pra-ijazah)

Anak yang belum berkahwin
dan berumur 18 tahun dan ke
atas tertakluk kepada
syarat-syarat berikut:
(i) mengikuti pengajian tinggi
sepenuh masa (Tidak termasuk
kursus matrikulasi / pra-ijazah /
A-Level) di universiti, kolej atau
institu pelajaran yang serupa
dengannya di Malaysia; atau             8,000
(ii) berkhidmat di bawah satu
ikatan artikel atau indentur
untuk memperoleh kelayakan
perdagangan atau profesion
di Malaysia; atau mengikuti
kursus di peringkat ijazah dan
ke atas di institusi pengajian
tinggi luar Malaysia.
(iii) kursus dan institusi pengajian
tinggi diiktiraf oleh pihak
berkuasa Kerajaan yang berkaitan.

Anak Kurang upaya                             6,000

Pelepasan tambahan sebanyak
RM8,000 bagi anak kurang
upaya berumur 18 tahun
dan ke atas, belum berkahwin
dan mengikuti diploma ke                 8,000
atas di dalam Malaysia @
peringkat ijazah ke atas di
luar Malaysia dalam kursus
dan di IPT yang diiktiraf oleh
pihak berkuasa Kerajaan yang
berkaitan

Insuran nyawa dan KWSP
TERMASUK tidak melalui                 6,000
potongan gaji                                   (Terhad)


Skim Persaraan Swasta dan
Anuiti Tertunda (Deferred
Annuity) - berkuatkuasa                   3,000
mulai Tahun Taksiran 2012         (Terhad)
hingga tahun taksiran 2021.

Insurans pendidikan dan
perubatan TERMASUK tidak           3,000
melalui potongan gaji                    (Terhad)

Caruman kepada Pertubuhan         250
Keselamatan Sosial (PERKESO)   (Terhad)


Artikel Berkaitan:

👉 Cara Mengisi Borang e-Filing LHDN Online
👉 Tarikh Akhir Hantar Borang Cukai e-Filing 2020

Cara Hubungi

Untuk sebarang pertanyaan dan keterangan lanjut, sila hubungi di talian:

Telefon : 1800-88-5436
Emel: callcentre@hasil.gov.my
Waktu Bekerja: 9.00 pagi – 5.00 petang (Isnin hingga jumaat)

Semoga perkongsian Senarai Pelepasan Cukai Pendapatan Individu 2019 Untuk e-Filing 2020 ini dijadikan panduan buat anda semua!

No comments

Powered by Blogger.