Permohonan Cuti Bersalin Swasta 90 Hari 2022 (Borang)Permohonan Cuti Bersalin Swasta 90 Hari 2022 (Borang)|ANDA ingin mohon cuti bersalin swasta 90 hari? Perhatian buat pekerja swasta yang ingin membuat permohonan Cuti Bersalin Swasta 90 Hari tahun 2022. Sedia maklum, sektor swasta ada menawarkan kemudahan kepada pekerja swasta cuti bersalin selama 90 hari. Berikut dikongsikan Cara Permohonan Cuti Bersalin Swasta 90 Hari tahun 2022 buat rujukan anda.

Permohonan Cuti Bersalin Swasta 90 Hari 2019

Untuk makluman anda, Kementerian Sumber Manusia akan meminda Akta Kerja 1955 bagi membolehkan pekerja wanita di sektor swasta menikmati cuti bersalin daripada 60 hari kepada 90 hari.

Permohonan Cuti Bersalin Swasta 90 Hari 2022 (Borang)

Berikut dikongsikan maklumat berkaitan cara permohonan Cuti Bersalin 90 Hari Swasta tahun 2022 termasuk syarat kelayakan permohonan:

Cara Permohonan Cuti Bersalin Swasta 90 Hari

1. Untuk menikmati semua faedah bersalin yang ditetapkan di dalam kontrak pekerjaan anda, anda mesti memberitahu majikan anda kehamilan anda sekurang-kurangnya 4 bulan dari tarikh bersalin anda.

2. Notis rasmi ini perlu dihantar ke majikan anda dan jabatan sumber manusia tempat kerja anda. Gagal memberikan notis boleh mengakibatkan anda tidak layak mendapat faedah cuti bersalin serta elaun.

Syarat Kelayakan Permohonan Cuti Bersalin Swasta 90 Hari

Antara syarat kelayakan permohonan Cuti Bersalin 90 Hari Swasta adalah seperti berikut. Berikut adalah beberapa syarat yang perlu dipenuhi bagi membolehkan anda mendapat kemudahan ini:

1. Bersalin selepas hamil 22 minggu.

2. Satu kesalahan majikan jika memberhentikan perkerja di dalam tempoh bersalin.( Kecuali syarikat ditutup).

3. Terhad kepada 5 orang anak untuk mendapat elaun.

4. Tidak dibolehkan bercuti 30 hari lebih awal daripada tempoh bersalin.

5. Jika perkerja wanita tidak ingin mendapat rawatan, ianya boleh dibatalkan kelayakan mendapat elaun.

Semoga perkongsian Permohonan Cuti Bersalin Swasta 90 Hari ini dijadikan rujukan buat anda semua!

No comments

Powered by Blogger.