RPT 2021 Rancangan Pengajaran Tahunan (Semua Subjek)RPT 2021 Rancangan Pengajaran Tahunan (Semua Subjek)|APAKAH RPT Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah bagi tahun 2021? Perhatian buat para pelajar Sekolah Rendah yang ingin ketahui Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) semua matapelajaran termasuk subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains, Matematik dan sebagainya tahun 2021. Berikut dikongsikan Contoh Rancangan Pengajaran Tahunan tahun 2021 buat panduan para pelajar.

RPT 2020 Rancangan Pengajaran Tahunan (Semua Subjek)

Untuk makluman anda, Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) mengandungi secara ringkas isi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum KPM.

RPT 2021 Rancangan Pengajaran Tahunan (Semua Subjek)

Berikut dikongsikan maklumat penting berkaitan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) 2021 bagi semua matapelajaran di Sekolah Rendah:

1. RPT BAHASA MELAYU 2021

RPT Bahasa Melayu Tahun 1 2021
RPT Bahasa Melayu Tahun 2 2021
RPT Bahasa Melayu Tahun 3 2021
RPT Bahasa Melayu Tahun 4 2021
RPT Bahasa Melayu Tahun 5 2021
RPT Bahasa Melayu Tahun 6 2021

2. RPT BAHASA INGGERIS 2021

RPT Bahasa Inggeris Tahun 1 2021
RPT Bahasa Inggeris Tahun 2 2021
RPT Bahasa Inggeris Tahun 3 2021
RPT Bahasa Inggeris Tahun 4 2021
RPT Bahasa Inggeris Tahun 5 2021

3. RPT SAINS 2021

RPT Sains Tahun 1 2021
RPT Sains Tahun 2 2021
RPT Sains Tahun 3 2021
RPT Sains Tahun 4 2021
RPT Sains Tahun 5 2021
RPT Sains Tahun 6 2021

4. RPT MATEMATIK 2021

RPT Matematik Tahun 1 2021
RPT Matematik Tahun 2 2021
RPT Matematik Tahun 3 2021
RPT Matematik Tahun 4 2021
RPT Matematik Tahun 5 2021
RPT Matematik Tahun 6 2021

5. RPT PENDIDIKAN ISLAM 2021

RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 1 2021
RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 2 2021
RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 3 2021
RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 4 2021
RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 5 2021
RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 6 2021

6. RPT BAHASA ARAB 2021

RPT Bahasa Arab Tahun 1 2021
RPT Bahasa Arab Tahun 2 2021
RPT Bahasa Arab Tahun 3 2021
RPT Bahasa Arab Tahun 4 2021
RPT Bahasa Arab Tahun 5 2021
RPT Bahasa Arab Tahun 6 2021

7. RPT PENDIDIKAN MORAL 2021

RPT Pendidikan Agama Moral Tahun 1 2021
RPT Pendidikan Agama Moral Tahun 2 2021
RPT Pendidikan Agama Moral Tahun 3 2021
RPT Pendidikan Agama Moral Tahun 4 2021
RPT Pendidikan Agama Moral Tahun 5 2021
RPT Pendidikan Agama Moral Tahun 6 2021

8. RPT PENDIDIKAN KESENIAN 2021

RPT Pendidikan Agama Kesenian Tahun 1 2021
RPT Pendidikan Agama Kesenian Tahun 2 2021
RPT Pendidikan Agama Kesenian Tahun 3 2021
RPT Pendidikan Agama Kesenian Tahun 4 2021
RPT Pendidikan Agama Kesenian Tahun 5 2021
RPT Pendidikan Agama Kesenian Tahun 6 2021

9. RPT PENDIDIKAN SEJARAH 2021

RPT Pendidikan Agama Sejarah Tahun 1 2021
RPT Pendidikan Agama Sejarah Tahun 2 2021
RPT Pendidikan Agama Sejarah Tahun 3 2021
RPT Pendidikan Agama Sejarah Tahun 4 2021
RPT Pendidikan Agama Sejarah Tahun 5 2021
RPT Pendidikan Agama Sejarah Tahun 6 2021

10. RPT PENDIDIKAN JASMANI 2021

RPT Pendidikan Agama Muzik Tahun 1 2021
RPT Pendidikan Agama Muzik Tahun 2 2021
RPT Pendidikan Agama Muzik Tahun 3 2021
RPT Pendidikan Agama Muzik Tahun 4 2021
RPT Pendidikan Agama Muzik Tahun 5 2021
RPT Pendidikan Agama Muzik Tahun 6 2021

11. RPT PENDIDIKAN MUZIK 2021

RPT Pendidikan Agama Muzik Tahun 1 2021
RPT Pendidikan Agama Muzik Tahun 2 2021
RPT Pendidikan Agama Muzik Tahun 3 2021
RPT Pendidikan Agama Muzik Tahun 4 2021
RPT Pendidikan Agama Muzik Tahun 5 2021
RPT Pendidikan Agama Muzik Tahun 6 2021

Info Penting:
*Senarai RPT akan dikemaskini dari semasa ke semasa
*Anda boleh muat turun nota melalui LINK yang disediakan diatas

Semoga perkongsian Rancangan Pengajaran Tahunan RPT 2021 Semua Subjek ini dijadikan rujukan buat para pelajar!

No comments

Powered by Blogger.