Kadar Dividen KAPB 2023 (Tarikh Bayaran)Kadar Dividen KAPB 2023 (Tarikh Bayaran)|BERAPAKAH kadar dividen KAPB Malaysia bagi tahun 2023 yang bakal diumumkan? Panduan buat rakyat Malaysia yang ingin ketahui kadar dan tarikh bayaran dividen KAPB tahun 2023. Berikut dikongsikan Kadar & Tarikh Bayaran Dividen KAPB 2023 buat rujukan anda.

Kadar Dividen KAPB 2021 (Tarikh Bayaran)

Sedia maklum, Koperasi Amanah Pelaburan Berhad atau dikenali sebagai KAPB merupakan sebuah syarikat koperasi pelaburan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Antara portfolio korporat bagi dana pelaburan yang diuruskan oleh KAPB termasuklah Ar-Rahnu, The Exchange 106 (TRX), hartanah, stesen TV (Awesome TV), perkhidmatan pemfaktoran (MFI Money), kereta sewa (Quick Ride), perdagangan automotif, pembiayaan automotif dan juga pembangunan tenaga boleh diperbaharui.


Kadar Dividen KAPB 2023 (Tarikh Bayaran)

Berikut dikongsikan maklumat berkaitan Kadar Dividen KAPB 2023 termasuk tarikh bayaran dividen KAPB:


Syarat Kelayakan Daftar KAPB 2023

Antara Syarat Kelayakan Daftar KAPB adalah seperti berikut:

1. Terbuka untuk semua rakyat Malaysia di kalangan umat Islam untuk memperoleh pulangan premium bagi modal yang dilaburkan.

2. Telah mencapai umur lapan belas (18) tahun (tiada had umur maksimum dinyatakan di dalam Akta Koperasi dan ianya digunapakai oleh semua koperasi berdaftar di Malaysia termasuk KAPB).

3. Bermastautin ATAU bekerja ATAU mempunyai tanah dalam kawasan operasi koperasi

4. Bukan seorang yang tidak upaya dari segi mental

5. Bukan seorang yang bankrap yang belum dilepaskan

6. Bukan seorang yang terhadapnya masih berkuatkuasa suatu sabitan bagi kesalahan boleh daftar

7. Bukan seorang yang telah dibuang daripada menjadi anggota di bawah Akta ini dan suatu tempoh selama satu (1) tahun belum lagi berlalu dari tarikh pembuangan itu.


Kadar Dividen KAPB 2023/2024

1. Terdapat dua (2) cara untuk KAPB mengira dividen untuk ahlinya iaitu dividen bagi pelaburan yang anda lakukan pada satu haribulan, ia akan dikira bermula pada bulan tersebut. Manakala bagi pelaburan yang anda lakukan pada dua haribulan, dividennya akan dikira bermula pada bulan seterusnya.

2. Cara agihan dividen ini akan dikreditkan ke akaun anda dalam tempoh 14 hari bekerja sebaik sahaja KAPB mengumumkan kadar dividen bagi tahun kewangan tersebut.

3. Berikut adalah senarai agihan dividen KAPB bagi tahun berakhir 31 Disember untuk tahun 2015 sehingga 2020.

Kadar Dividen KAPB 2021 (Tarikh Bayaran)

◼️ Tahun 2021: 8%

◼️ Tahun 2022: 8%


Tarikh Bayaran Dividen KAPB 2023

Berikut dikongsikan Tarikh Bayaran Dividen KAPB Tahun 2023:

◼️ Tahun 2023: *Akan dikemaskini

Info Penting:

*Senarai agihan dividen KAPB bagi tahun 2023 akan dikemaskini dari semasa ke semasa


Cara Hubungi

Sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut berkaitan KAPB, sila layari Laman Web KAPB di www.kapb.com.my atau boleh sahaja walk-in ke pejabat KAPB di Tingkat 2, Menara Kembar Bank Rakyat, No. 33, Jalan Rakyat 50470 Kuala Lumpur

Semoga perkongsian Kadar Dividen KAPB tahun 2023 ini dijadikan rujukan buat anda semua!

No comments

Powered by Blogger.